ஏப்ரல் 30, 2016

மூகபஞ்சசதீ - ஆர்யா சதகம் - 60

आदिक्षन्मम गुरुराडादिक्षान्ताक्षरात्मिकां विद्याम्
स्वादिष्ठचापदण्डां नेदिष्ठामेव कामपीठगताम् 60

ஆதிக்ஷத் மம குருராடாதி க்ஷாந்தாக்ஷராத்மிகாம் வித்யாம் |
ஸ்வாதிஷ்ட சாபதண்டாம் நேதிஷ்டாமேவ காமபீடகதாம் ||60||

என்னுடைய குருநாதர் அகாரம் முதல் க்ஷகாரம் வரையிலாம் அட்சர வடிவிலான வித்யையின் உருவாக இருப்பவளை, காமகோடி பீடத்திலிருந்து மிக்க இனிதான கரும்பு வில்லை கொண்ட தேவியை மிக அருகிலிருப்பவளாகவே எனக்குக் காட்டி போதனை செய்தார். மூகர் தன்னுடைய குருவின் அருளாலே தனக்கு காமாட்சியின் காட்சி மிக அருகிலேயே கிடைத்ததாகச் சொல்லுகிறார்.

அகர முதலாம் அனைத்தட் சரத்தின் அறிவுருவாய்,
இகத்திலே காமபீடம் ஏறியே கையில் இனிக்கின்ற
தகவாய் கரும்பு தனுசினைக் கொள்தேவி தாயவளென்
புகலாய் அருகெனப் புண்ணிய ஆசானும் போதித்தாரே

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

As much as I enjoy writing on various topics, you have right to comment, critique, vehemently disagree or share your happiness reading it. So, please let me know your thoughts

- Ashok Subramaniam

அமரேசன் திருப்பாதம் அகமேவ:

அமர்நாத் யாத்திரைக்குச் சென்றுவந்தபின் எழுதியது.. உடனே பெங்களூரு சென்றுவிட்டதால், உடனே பதிக்கமுடியவில்லை, பதிக்கவில்லை.. அதனாலென்ன? தாம...