மார்ச் 29, 2015

குறளின் குரல் - 1074

29th March, 2015

இரவென்னும் ஏமாப்பில் தோணி கரவென்னும்
பார்தாக்கப் பக்கு விடும்.
                        (குறள் 1068: இரவச்சம் அதிகாரம்)

இரவென்னும் - பிறரிடம் இரப்பதாகிய
ஏமாப்பு இல் - சேமம் இல்லாத, சேமக்குறைவு பட்ட
தோணி - மரக்கலம்
கரவென்னும் - உள்ளத்தை மறைக்கும் கஞ்சத்தனம் என்னும்
பார் தாக்கப் - கடினமான நிலத்தில் மோதி
பக்கு விடும் - பிளவு பட்டுவிடும்
பிறரிடம் இரத்தல் என்பது சேமக்குறைவு உடைய மரக்கலம் போன்றது. அது தன்னுடைமைகளை இரப்பாரிடமிருந்து மறைக்கும் கஞ்சத்தனம் என்னும் கடினமான வன்னிலத்தில் மீது மோதி பிளவுபட்டழியும் என்கிறது இக்குறள். இரத்தல் என்பது ஒரு மதிக்கத்தக்க செயல் அல்ல. அதுவே ஒருவருடைய வலியற்ற நிலையை வெளிக்காட்டுவது. அவ்வலியின்மை உடைய மரக்கலம், உள்ளதை மறைக்கும் வன்னிலம் போன்ற கஞ்சர்களிடம் சென்று இரக்குபோது, அவர்களின் வறுமையெனும் கடலைக் கடக்க உதவாமல், ஒன்றுக்கும் பலனில்லாது போய் உடைப்பட்டுவிடும்.

Transliteration:

Iravennum EmAppil thONi karavennum
pArthAkkAp pakku viDum

Iravennum – Begging others
EmApp(u) il – is unsafe
thONi – sail vessel
karavennum – the hiding of possession by misers
pAr thAkkAp – hit by such hard land that such miserly mind is
pakku viDum – will break.

To beg in general is like sailing in unsafe sail-boat. When it encounters the hard land of miserliness that hides its possesions, it will break and will not be able to cross the ocean of miserie that poverty is Begging shows weakness and inability in a person. Miserliness that hides possessions is like a land of hard rock. When that sail-raft hits the hard rock, it will only break, not help the person to cross the ocean.  Excellent metaphorical thought and example!

“The unsafe sail-raft of begging will collide to ruin and disband
 by hitting the hard shores of miserly refusal, not reaching land”


இன்றெனது குறள்:

மறைத்தலாம் வன்னிலம் பட்டுடையும் சேமக்
குறைகொள் கலமாம் இரப்பு

maRaittalAm vannilam paTTuDaiyum sEmak
kuRaikoL kalamAm irappu

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

As much as I enjoy writing on various topics, you have right to comment, critique, vehemently disagree or share your happiness reading it. So, please let me know your thoughts

- Ashok Subramaniam

அமரேசன் திருப்பாதம் அகமேவ:

அமர்நாத் யாத்திரைக்குச் சென்றுவந்தபின் எழுதியது.. உடனே பெங்களூரு சென்றுவிட்டதால், உடனே பதிக்கமுடியவில்லை, பதிக்கவில்லை.. அதனாலென்ன? தாம...