நவம்பர் 30, 2015

குறளின் குரல் - 1320

30th Nov, 2015

யாரினும் காதலம் என்றேனா ஊடினாள் 

யாரினும் யாரினும் என்று.

                           (குறள் 1314: புலவி நுணுக்கம் அதிகாரம்)

யாரினும் காதலம் - மற்ற யாரையும்விட காதல் உடையவர்களாக நாமிருக்கிறோம்.
என்றேனா - என்று சொன்னேனா?
ஊடினாள் 
- அவள் அதற்கு ஊடிவிட்டாள்
யாரினும் யாரினும் என்று - என்னத்தவிர யாரது என்று மீண்டும் மீண்டும் கேட்டு.

மிகவும் இயல்பாக, மற்ற யாவரையும் விட நாம் மிகுந்த காதலை உடையவர்களாக இருக்கிறோம் என்று சொன்னேன் , அதற்கும் அவள் ஊடி,  யாரைவிட, யாரைவிட என்று மீண்டும் மீண்டும் கேட்டு என்னைக் குடைந்துவிட்டாள், என்று காதலன் தன்னுடைய இயல்பான பேச்சில், தம்முடையக் காதலைப் பாராட்டிப் பேசியதுகூட ஊடலுக்கு ஏதுவாகிவிட்டதே என்று அங்கலாய்க்கிறான்.

Transliteration:

yArinum kAdalam enREnA UDinAL
yArinum yArinum enRu

yArinum kAdalam – better than others we have more love
enREnA – I said so, in pride to my lover
UDinAL – Immediately she started the love quarrel, asking
yArinum yArinum enRu – who is it ? who is it?

I just told her casually that love between us was more than others; and even that became an issue, because she began the love-quarrel immediately asking, “who else”, “who else”? – So laments the man about his lovers’ love-quarrel.

“Love between us is more than others”, I said to my beloved, casually;
 and she began love-quarrel asking, compared to who, incessantly!”

இன்றெனது குறள்:

பிறரிலும் காதலுடைத் தோமென்றேன் ஊடல்
பிறந்தது யாரெனக் கேட்டு

piRarilum kAdaluDait tOmenREn UDal
piRandadu yArenak kETTu

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

As much as I enjoy writing on various topics, you have right to comment, critique, vehemently disagree or share your happiness reading it. So, please let me know your thoughts

- Ashok Subramaniam

அமரேசன் திருப்பாதம் அகமேவ:

அமர்நாத் யாத்திரைக்குச் சென்றுவந்தபின் எழுதியது.. உடனே பெங்களூரு சென்றுவிட்டதால், உடனே பதிக்கமுடியவில்லை, பதிக்கவில்லை.. அதனாலென்ன? தாம...