செப்டம்பர் 30, 2015

குறளின் குரல் - 1259

30th Sep, 2015

மறைப்பேன்மன் காமத்தை யானோ குறிப்பின்றித்
தும்மல்போல் தோன்றி விடும்.
                           (குறள் 1253: நிறையழிதல் அதிகாரம்)

மறைப்பேன்மன் - ஒளிக்கவே முயல்கிறேன்
காமத்தை யானோ - என்னுள் எழும் தலைவனோடு முயங்கும் ஆசையை
குறிப்பின்றித் - அதுவோ தோன்றுவதன் அறிகுறியில்லாமல் திடீரென்று
தும்மல்போல் தோன்றி விடும் - தும்மல் அடங்காது வெடிப்பதுபோல் தோன்றிவிடும்

காமம் இருப்பினும் அதை பெண்டிர் மறைக்கவேண்டும் என்ற தோழிக்கு, தலைவி இவ்வாறு கூறுவாள்: “நானோ என் தலைவனோடு முயங்குகிற ஆசையை மறைக்கத்தான் முயல்கிறேன். ஆனால், என் செய்ய? அது திடீரென்று வெடிக்கும் கட்டுப்படுத்த இயலாது வரும் தும்மலைப்போல!

Transliteration:

maRaippEnman kAmattai yAnO kuRippinRit
tummalpOl tOnRi viDum

maRaippEnman – Trying to hide
kAmattai yAnO – the lust in me to be with my man-beloved
kuRippinRit – without notice
tummalpOl tOnRi viDum – just how sneeze bursts, it appears.

The maiden is advised that though there may be lust to be with the loved man, females shall not exhibit that overtly. Maiden answers thus: “though I try hard to hide the lust in me to be with my beloved, it somehow appears like how sneeze bursts without notice and uncontrollably!”

“However much I try to hide my lust for my beloved
 Uncontrollably, it appears like sneeze, unannounced”


இன்றெனது  குறள்:

காமம் ஒளிக்க முயன்றாலும் தும்மல்போல்
தாமது தோன்றும்கட் டற்று

kAmam oLikka muyanRAlum tummalpOl
tAmadu tOnRumkaT TaRRu

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

As much as I enjoy writing on various topics, you have right to comment, critique, vehemently disagree or share your happiness reading it. So, please let me know your thoughts

- Ashok Subramaniam

அமரேசன் திருப்பாதம் அகமேவ:

அமர்நாத் யாத்திரைக்குச் சென்றுவந்தபின் எழுதியது.. உடனே பெங்களூரு சென்றுவிட்டதால், உடனே பதிக்கமுடியவில்லை, பதிக்கவில்லை.. அதனாலென்ன? தாம...