ஜூன் 28, 2015

குறளின் குரல் - 1165

28th Jun, 2015

தொடிற்சுடின் அல்லது காமநோய் போல
விடிற்சுடல் ஆற்றுமோ தீ.
                        (குறள் 1159: பிறிவாற்றாமை அதிகாரம்)

தொடிற் சுடின் அல்லது - தொட்டால் சுடுவதல்லாமல்
காமநோய் போல - காதல் நோய் போல
விடிற் சுடல் ஆற்றுமோ தீ - காதலன் நீங்கும் பிரிவால் சுடுகிறதே, அது போலாகுமா நெருப்பானது?

நெருப்பு சுடும் வல்லமையுள்ளதுதான். ஆனால் அதைத் தொட்டால் தானே சுடுகிறது? காதல் நோய் எப்படிப்பட்டது தெரியுமா? அது என் காதலன் என்னை விட்டு நீங்கும் போது சுடுகிறதே. அது தீயினும் கொடியதாயிற்றே! என்று தோழியிடம் காதற்தலைவி புலம்புவதாக ஒரு அழகான கற்பனை.

Transliteration:

thoDirchuDin alladu kAmanOi pOla
viDiRchuDal ARRumO tI

thoDir chuDin alladu – but for burning only when touched
kAmanOi pOla-  like the diease of love
viDiR chuDal ARRumO tI – will the fire burn, when separated?

What is new in fire burning? Only when touched it burns; do you know how the sickness of love is? When being separated (from the lover), it burns, complains the maiden to her friend. A nice imagination of vaLLuvar!

“What is new in fire burning, that too when touched!
 Does it burn like the love sickness, when separated?


இன்றெனது  குறள்:

தொட்டால் சுடுகின்ற தீவாட்டும் காமம்போல்
விட்டால் சுடவல்ல தோ?

thoTTal suDuginRa tIvATTum kAmampOl
viTTal suDavalla dO?

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

As much as I enjoy writing on various topics, you have right to comment, critique, vehemently disagree or share your happiness reading it. So, please let me know your thoughts

- Ashok Subramaniam

அமரேசன் திருப்பாதம் அகமேவ:

அமர்நாத் யாத்திரைக்குச் சென்றுவந்தபின் எழுதியது.. உடனே பெங்களூரு சென்றுவிட்டதால், உடனே பதிக்கமுடியவில்லை, பதிக்கவில்லை.. அதனாலென்ன? தாம...