ஏப்ரல் 30, 2014

குறளின் குரல் - 741


30th Apr 2014

பல்குழுவும் பாழ்செய்யும் உட்பகையும் வேந்தலைக்கும்
கொல்குறும்பும் இல்லத நாடு
                        (குறள் 735: நாடு அதிகாரம்)

பல் குழுவும் - உட்கட்சி பூசல்களால் பலகுழுக்களாக பிரிந்து இருக்கும் ஆட்சியும்
பாழ்செய்யும் உட்பகையும் - உடனிறுந்து கெடுக்கின்ற உட் பகையும்
வேந்து அலைக்கும் - ஓர் அரசை தடுமாற வைக்கும், அலைகழிக்கும்
கொல் குறும்பும் - இறுதியில் ஆட்சியையே கொன்றழிக்கும் ஆட்சிக்கு உட்பட்ட சிற்றரசுகளும்
இல்லத நாடு - இல்லாமல் இருப்பதே சிறந்த நாடு.

ஒரு நாட்டின் கீழ் பல இன, மொழி, சமய, சாதி வேறுபாடுகளால் பிரிந்து பல குழுக்களாக ஒருவருக்கொருவர் ஒத்துச் செல்லாமலிருப்பவர்களும், உடனிருந்தே கொல்லும் நோய்போல அடுத்திருந்தே கெடுக்கின்ற நட்புறவினர் போன்ற பகைவர்களும், ஓர் அரசை, அரசனை தடுமாற வைக்கும், இறுதியில் ஆட்சியையே கொல்லக்கூடிய குறு நில அரசர்கள், அல்லது ஆட்சிக்குட்பட்ட மாநிலத் தலைவர்கள், மற்றும் வலிமைமிக்க தீயோர் போன்றோரும் இல்லாது நீங்கியதே நல்ல நாடாகும்.

குடியரசுகளிலே, கூட்டாட்சி நடக்கும் நாடுகளிலே இவையெல்லாம் இன்றைக்கும் பார்க்கக்கூடியவையே. மத்திய அரசைக் கவிழ்க்கும் மாநில அரசுகளையும், அரசைச் செயல்படவிடாமல் ஆட்சியைக் கொல்லுவதையே குறியாகக் கொண்ட மாநில கட்சித் தலைவர்களயும், ஒரு கட்சியினுள்ளே பல குழுக்களாக பிரிந்திருப்பவர்களையும், தவிரவும் சாதி, சமயம், இனம், மொழி  என்ற பிரிவினைகளால் ஒரு நாட்டின் இறையாண்மையையே கேலிக்குரியதாகவும், கேள்விக்குரியதாகவும் ஆக்குபவர்களையும் இன்றும் நாம் பார்க்கிறோமே!

இக்குறளை நாட்டளவிலும், மாநில அளவிலும் ஆள்பவர்களுக்கும், ஒர் கட்சி அளவிலும் கூட வைத்துப் பார்க்கலாம்.

Transliteration:

palkuzhuvum pAzhseyyum uTpagaiyum vEndhalaikkum
kolkuRumbim illatha nADu

pal kuzhuvum – Being divided by caste, religion, language, race as different groups
pAzhseyyum uTpagaiyum – Having enemies within the system to ruin
vEndh(u) alaikkum – To continuously give trouble to ruler to kill the rule
kol kuRumbim  - regional rulers, factional leaders that of perpetually scheme to destroy
illatha nADu – when devoid the above, a state is prosperous.

A state is known to be in the state of prosperity only when it is devoid of factional, communal aspirations, and not divided into several groups based on caste, religion, language and race; when it does not have the internal enemies that ruin the rule; when it does not have small factional, regional rulers challenging the sovereignty of the nation and are out to dethrone the rule.

In today’s democratic setups existing in many nations, we see such things. Regional rulers trying to topple central governments, regional parties and opposition working to paralyze the rule by creative some havoc or other. Pseudo leaderships based on caste, religion, language and race break the society of citizens for their political gains, robbing people of good governance.

This verse can be seen in the context of central, regional rules and even within the political parties of today in many countries.

“Devoid of factional groups, internal enemies that destroy, and destabilizing,
 looting leaders that are out to dethrone and kill the rule, a state is prospering”

இன்றெனது குறள்(கள்):

ஒற்றுமையில் பல்குழுக்கள் உட்பகை சூதுசெய்
சிற்றரசர் நீங்கியதே நாடு

ORRumaiyil palkuzhukkaL uTpagai sUdhusei
siRRarasar nIngiyadhE nADu

உட்கட்சிப் பூசல்கள் உட்பகை சிற்றரசின்
கொட்டங்கள் நீங்கியதே நாடு

uTkaTchip pUsalgaL uTpagai chiRRarasin
koTTangaL nIngiyadhE nADu

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

As much as I enjoy writing on various topics, you have right to comment, critique, vehemently disagree or share your happiness reading it. So, please let me know your thoughts

- Ashok Subramaniam

அமரேசன் திருப்பாதம் அகமேவ:

அமர்நாத் யாத்திரைக்குச் சென்றுவந்தபின் எழுதியது.. உடனே பெங்களூரு சென்றுவிட்டதால், உடனே பதிக்கமுடியவில்லை, பதிக்கவில்லை.. அதனாலென்ன? தாம...